Jozef Zywiec

Imię i nazwisko: Jozef Zywiec
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-01-21

Data wygasniecia mandatu: 2003-07-24 zgon

Liczba glosow: 16733

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Cycow

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Podstawowa

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 2003-07-24 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 16733 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Cycow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Podstawowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca