Ryszard Zbrzyzny

Imię i nazwisko: Ryszard Zbrzyzny
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Ryszard Zbrzyzny - II kadencja 1993 - 1997
- Ryszard Zbrzyzny - III kadencja 1997 - 2001
- Ryszard Zbrzyzny - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-04-05

Liczba glosow: 19713

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lubawka

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: - Politechnika Wroclawska, Wydzial Gorniczy - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Informatyki i Zarzadzania /Syst.MBA/ - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-04-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 19713 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lubawka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Wroclawska, Wydzial Gorniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Informatyki i Zarzadzania /Syst.MBA/ - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w kwietniu
- w 05 dniu miesiąca