Wojciech Borzuchowski

Imię i nazwisko: Wojciech Borzuchowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2004-06-18

Data urodzenia: -1--1--1

Liczba glosow: 1468

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Bialostocka, Wydzial Budownictwa - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2004-06-18 (Data slubowania)
- posłowie z -1--1--1 (Data urodzenia)
- posłowie z 1468 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Wysokie Mazowieckie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Bialostocka, Wydzial Budownictwa - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w roku
- w styczniu
- w dniu miesiąca