Wojciech Dlugoborski

Imię i nazwisko: Wojciech Dlugoborski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-04-13

Liczba glosow: 10876

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny Transportu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-04-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 10876 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny Transportu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w kwietniu
- w 13 dniu miesiąca