Zygmunt Jerzy Szymanski

Imię i nazwisko: Zygmunt Jerzy Szymanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-12-01

Liczba glosow: 5569

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Deblin

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-12-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 5569 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Deblin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w grudniu
- w 01 dniu miesiąca