Antoni Lebiedz

Imię i nazwisko: Antoni Lebiedz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 18 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdansk (Okreg wyborczy)