Boleslaw Galinski

Imię i nazwisko: Boleslaw Galinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 54 Wielun

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Wielun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)