Dionizy Smolenski

Imię i nazwisko: Dionizy Smolenski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Dionizy Smolenski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 111 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 111 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)