Jan Dusza

Imię i nazwisko: Jan Dusza
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 74 Jaslo

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 74 Jaslo (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)