Jan Warzecha

Imię i nazwisko: Jan Warzecha
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jan Warzecha - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 55 Zgierz

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Zgierz (Okreg wyborczy)