Jan Zurek

Imię i nazwisko: Jan Zurek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 89 Tychy

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 89 Tychy (Okreg wyborczy)