Jozef Baron

Imię i nazwisko: Jozef Baron
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Baron - I kadencja 1952 - 1956
- Jozef Baron - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 62 Opole

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Opole (Okreg wyborczy)