Jozef Labuz

Imię i nazwisko: Jozef Labuz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jozef Labuz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 41 Tarnow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Tarnow (Okreg wyborczy)