Mieczyslaw Boguslawski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Boguslawski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 105 Jelenia Gora

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 105 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)