Tadeusz Nowakowski

Imię i nazwisko: Tadeusz Nowakowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Tadeusz Nowakowski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 52 Piotrkow Trybunalski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)