Adam Dobronski

Imię i nazwisko: Adam Dobronski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania oswiaty, szkolnictwa wyzszego i nauki

Podkomisje: Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na rok 1994 (druk nr 203)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk nr 1864)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o wyzszych szkolach zawodowych (druk nr 1612)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu w Bialymstoku (druk nr 1203)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, wydz. Historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Historii, redaktor

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania oswiaty, szkolnictwa wyzszego i nauki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na rok 1994 (druk nr 203) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk nr 1864) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o wyzszych szkolach zawodowych (druk nr 1612) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu w Bialymstoku (druk nr 1203) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1966, wydz. Historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Historii, redaktor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)