Adam Szczesny

Imię i nazwisko: Adam Szczesny
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa.

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego.

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1966, wydz. Chemii

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1982, wydz. Organizacji i Zarzadzania

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1966, wydz. Chemii (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1982, wydz. Organizacji i Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)