Andrzej Gaberle

Imię i nazwisko: Andrzej Gaberle
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz ustawy o prokuraturze (druk nr 2486)

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 50, 61)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Uchwaly Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (druk 693-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly Sejmu w sprawie postepowania z projektami kodeksu karnego, kodeksu postepowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich (druk nr 828-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o prokuraturze, o Sadzie Najwyzszym, o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy - Prawo o adwokaturze (druk nr 1243)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o dopuszczalnosci stosowania w postepowaniu karnym w sprawach zorganizowanej dzialalnosci przestepczej dowodow z zeznan swiadkow bedacych wspolsprawcami niektorych przestepstw (druk nr 1344

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1964, wydz. Prawa

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1970, wydz. Historyczno-Filozoficzny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz ustawy o prokuraturze (druk nr 2486) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 50, 61) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Uchwaly Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (druk 693-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly Sejmu w sprawie postepowania z projektami kodeksu karnego, kodeksu postepowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich (druk nr 828-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o prokuraturze, o Sadzie Najwyzszym, o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy - Prawo o adwokaturze (druk nr 1243) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o dopuszczalnosci stosowania w postepowaniu karnym w sprawach zorganizowanej dzialalnosci przestepczej dowodow z zeznan swiadkow bedacych wspolsprawcami niektorych przestepstw (druk nr 1344 (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1964, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1970, wydz. Historyczno-Filozoficzny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)