Eugeniusz Janula

Imię i nazwisko: Eugeniusz Janula
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Nowa Demokracja - Kolo Poselskie

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Unia Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Slaski, Katowice, 1975, wydz. Nauk Spolecznych

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1972, wydz. Trenerski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel, publicysta

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odno¶niki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Nowa Demokracja - Kolo Poselskie
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet Slaski, Katowice, 1975, wydz. Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1972, wydz. Trenerski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel, publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)