Grzegorz Rytych

Imię i nazwisko: Grzegorz Rytych
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 33 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzialalnosci gospodarczej gmin (druk nr 235)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 33 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzialalnosci gospodarczej gmin (druk nr 235) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)