Ignacy Polcwiartek

Imię i nazwisko: Ignacy Polcwiartek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (druk nr 1659)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1951)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Rolnicza, Zarzecze, 1965

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (druk nr 1659) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1951) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Rolnicza, Zarzecze, 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)