Jacek Cieciora

Imię i nazwisko: Jacek Cieciora
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 33 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu zmiany Regulaminu Sejmu RP

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 33 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu zmiany Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)