Jan Andrykiewicz

Imię i nazwisko: Jan Andrykiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poprawek zgloszonych podczas II czytania do poselskich projektow ustaw - o zmianie ustawy - Prawo spoldzielcze (druk nr 1930), - o szczegolnych zasadach podzialu spoldzielni (druk nr 1931), - o zmianie ustawy - Praw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu Panstwa za 1994 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu nieruchomosci przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej (druk nr 365 i 365-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum administracyjnego (druki nr 1426, 1427, 1428, 1437, 1435, 1436, 1997)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wlasnosci lokali (druk nr 2260)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1977, wydz. Humanistyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poprawek zgloszonych podczas II czytania do poselskich projektow ustaw - o zmianie ustawy - Prawo spoldzielcze (druk nr 1930), - o szczegolnych zasadach podzialu spoldzielni (druk nr 1931), - o zmianie ustawy - Praw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu Panstwa za 1994 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu nieruchomosci przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej (druk nr 365 i 365-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum administracyjnego (druki nr 1426, 1427, 1428, 1437, 1435, 1436, 1997) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wlasnosci lokali (druk nr 2260) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1977, wydz. Humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)