Janusz Onyszkiewicz

Imię i nazwisko: Janusz Onyszkiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Janusz Onyszkiewicz - X kadencja 1989 - 1991
- Janusz Onyszkiewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Janusz Onyszkiewicz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 36 Przemysl

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1960, wydz. Matematyczno-Fizyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 36 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1960, wydz. Matematyczno-Fizyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)