Jerzy Wuttke

Imię i nazwisko: Jerzy Wuttke
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Podkomisje: Podkomisja ds. ksiazki

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny

Ukonczona szkola: Akademia Sztuk Pieknych, Krakow, 1969, wydz. Projektowania Form Przemyslowych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: projektant wzornictwa przemyslowego - kierownik katedry

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. ksiazki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akademia Sztuk Pieknych, Krakow, 1969, wydz. Projektowania Form Przemyslowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z projektant wzornictwa przemyslowego - kierownik katedry (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)