Marian Piotrowski

Imię i nazwisko: Marian Piotrowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Data slubowania: 1996-05-29

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych (druk nr 2073)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1965, wydz. melioracje wodne

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes spolki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- posłowie z 1996-05-29 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych (druk nr 2073) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1965, wydz. melioracje wodne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes spolki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)