Mieczyslaw Krajewski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Krajewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Polska Partia Socjalistyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin poselskiego (druk nr 43) i rzadowego (pilnego - druk nr 94)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu gmin (druk nr 1597)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1964, wydz. Spoleczno-Ekonomiczny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, wydz. Matematyczno-Fizyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: emeryt

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Socjalistyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin poselskiego (druk nr 43) i rzadowego (pilnego - druk nr 94) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu gmin (druk nr 1597) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1964, wydz. Spoleczno-Ekonomiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, wydz. Matematyczno-Fizyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z emeryt (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)