Roman Nowicki

Imię i nazwisko: Roman Nowicki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 31 Ostroleka

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu dezyderatu w sprawie budownictwo a gospodarka narodowa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Kasach budowlanych (druk nr 1053)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1967, wydz. Budownictwa Ladowego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Zarzadu Spolki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 31 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu dezyderatu w sprawie budownictwo a gospodarka narodowa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Kasach budowlanych (druk nr 1053) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1967, wydz. Budownictwa Ladowego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Zarzadu Spolki (Zawod/stanowisko)