Ryszard Olszewski

Imię i nazwisko: Ryszard Olszewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Podkomisje: Podkomisja ds. Turystyki

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Transportu

Podkomisje: Podkomisja ds. Lacznosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Przemyslu Okretowego, Gdansk, 1976, wydz. Budowy Maszyn i Urzadzen Okretowych

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: likwidator, z-ca kierownika ROM 7

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Przemyslu Okretowego, Gdansk, 1976, wydz. Budowy Maszyn i Urzadzen Okretowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z likwidator, z-ca kierownika ROM 7 (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)