Tadeusz Sabat

Imię i nazwisko: Tadeusz Sabat
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia "Zalozen polityki budowlanej Panstwa" (druk nr 1909)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o nawozach i nawozeniu (druk nr 2210)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roslin uprawnych (druk nr 552)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego oraz komisyjnego projektow ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz zmianie niektorych ustaw (druki nr 722 i 943)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Panstwowe Technikum Pszczelarskie, Pszczela Wola, 1972

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia "Zalozen polityki budowlanej Panstwa" (druk nr 1909) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o nawozach i nawozeniu (druk nr 2210) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roslin uprawnych (druk nr 552) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego oraz komisyjnego projektow ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz zmianie niektorych ustaw (druki nr 722 i 943) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowe Technikum Pszczelarskie, Pszczela Wola, 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)