Tadeusz Sytek

Imię i nazwisko: Tadeusz Sytek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Tadeusz Sytek - X kadencja 1989 - 1991
- Tadeusz Sytek - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Poznan, 1970, wydz. Ogolnorolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. rolnik, zarzadza spoldzielnia i spolka

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Poznan, 1970, wydz. Ogolnorolny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. rolnik, zarzadza spoldzielnia i spolka (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)