Adam Jan Brodecki

Imię i nazwisko: Adam Jan Brodecki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Okreg wyborczy: 42 Kielce

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Lodzi 1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz pediatra

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Lodzi 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz pediatra (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)