Adam Michnik

Imię i nazwisko: Adam Michnik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Okreg wyborczy: 36 Bytom

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Ukonczona szkola: Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Bytom (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)