Adela Dankowska

Imię i nazwisko: Adela Dankowska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 54 Leszno

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. ekonomista

Ukonczona szkola: SGGW w Warszawie 1959

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: instruktor lotniczy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. ekonomista (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z SGGW w Warszawie 1959 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z instruktor lotniczy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)