Aniela Bukala

Imię i nazwisko: Aniela Bukala
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 69 Kedzierzyn-Kozle

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Nauk Spol. 1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Kedzierzyn-Kozle (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Nauk Spol. 1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)