Bogumil Edward Szreder

Imię i nazwisko: Bogumil Edward Szreder
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 23 Tczew

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: rolnik

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa 1972

Wyksztalcenie: niepelne srednie

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Tczew (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne srednie (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)