Dobrochna Kedzierska-Truszczynska

Imię i nazwisko: Dobrochna Kedzierska-Truszczynska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 102 Wloclawek

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dziennikarz

Ukonczona szkola: Uniw. w Toruniu 1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 102 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dziennikarz (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. w Toruniu 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)