Grazyna Ewa Soltyk

Imię i nazwisko: Grazyna Ewa Soltyk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Okreg wyborczy: 94 Tarnobrzeg

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: podstawowa 1954

Wyksztalcenie: podstawowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 94 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z podstawowa 1954 (Ukonczona szkola)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)