Jacek Jan Kuron

Imię i nazwisko: Jacek Jan Kuron
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 5 Warszawa-Zoliborz

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1957

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Warszawa-Zoliborz (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1957 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)