Jacek Wlodzimierz Ambroziak

Imię i nazwisko: Jacek Wlodzimierz Ambroziak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 4 Warszawa-Wola

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: radca prawny

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z radca prawny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)