Jozef Wleklinski

Imię i nazwisko: Jozef Wleklinski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy

Data slubowania: 1989-07-04

Okreg wyborczy: 77 Poznan-Grunwald

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Podstawowa 1946

Wyksztalcenie: podstawowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z 77 Poznan-Grunwald (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Podstawowa 1946 (Ukonczona szkola)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)