Marek Rutkowski

Imię i nazwisko: Marek Rutkowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 59 Lomza

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski 1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)