Pawel Julian Laczkowski

Imię i nazwisko: Pawel Julian Laczkowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Okreg wyborczy: 78 Poznan-Nowe Miasto

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr socjologii

Ukonczona szkola: Uniw. Poznanski 1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 78 Poznan-Nowe Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr socjologii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Poznanski 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)