Stanislaw Bonifacy Mazur

Imię i nazwisko: Stanislaw Bonifacy Mazur
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-10

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 49 Krakow-Nowa Huta

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Pedagog. 1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-10 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Krakow-Nowa Huta (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Pedagog. 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)