Wlodzimierz Krajewski

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Krajewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Krajewski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci

Okreg wyborczy: 6 Warszawa-Praga Polnoc

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. zootechnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1959

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 6 Warszawa-Praga Polnoc (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1959 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)