Antoni Samborski

Imię i nazwisko: Antoni Samborski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Antoni Samborski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 37 Legnica

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)