Bronislaw Stepaniuk

Imię i nazwisko: Bronislaw Stepaniuk
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 73 Zamosc

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Zamosc (Okreg wyborczy)