Helena Jarczyk

Imię i nazwisko: Helena Jarczyk
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)