Helena Porycka

Imię i nazwisko: Helena Porycka
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Helena Porycka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Okreg wyborczy: 58 Siedlce

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 58 Siedlce (Okreg wyborczy)