Henryk Grencel

Imię i nazwisko: Henryk Grencel
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Henryk Grencel - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: 49 Pila

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Pila (Okreg wyborczy)